ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА

ВИПУСК 2 (2)
Ф45 Фізико-математична освіта: Зб. наукових праць. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2011. – № 2 (2). – 106 с.

До збірника увійшли матеріали викладачів та студентів фізико-математичного факультету Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, які доповідалися на II міжвузівській науково-практичні й конференції «Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця» у грудні 2011 року.
Випуск приурочено до 10-ої річниці кафедри експериментальної та теоретичної фізики Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка


=>>>> ЗАВАНТАЖИТИ
ОФІЦІЙНІ ПОСИЛАННЯ

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv