В рамках виконання науково-дослідних колективних тем кафедр факультету й діяльності лабораторій проводяться наукові практичні та методичні семінари, наукові та науково-методичні конференції, присвячені сучасним проблемам фізико-математичної освіти, питанням застосування інформаційних технологій в освіті. Зокрема, у 1993, 1995, 1997 роках було організовано і проведено міжвузівські науково-методичні конференції з актуальних проблем індивідуалізації і диференціації навчання математики, формування інтелектуальних умінь учнів та студентів та розвиток їх творчої особистості у процесі вивчення математики. У 2001 р. було проведено ІІІ Міжнародну алгебраїчну конференцію. У 2009 - 2012 роках відбулися Всеукраїнська та Міжнародна науково-методичні конференції "Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу (ІТМ*плюс-2012)". У роботі останньої взяли участь 323 особи, зокрема, 26 докторів наук та професорів, 95 кандидатів наук та доцентів зі США, Болгарії, Росії, Білорусі, України. У 2009 - 2012 роках відбулися Міжрегіональні науково-практичні конференції "Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця".

          Кафедрами факультету налагоджено широкі міжнародні зв'язки у галузі фізико-математичної освіти та науки з провідними науковими центрами України та Європи. Укладено довготермінові угоди з Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова, Київським національним університетом імені Т. Шевченка, Інститутом прикладної фізики Національної Академії наук України, Інститутом математики Національної академії наук України, Гомельським державним університетом імені Ф. Скорини, Вітебським державним університетом імені П.М. Машерова. Байротським університетом (Німеччина), Польським університетом ім. Я. Кохановського (м. Кельце).

ОФІЦІЙНІ ПОСИЛАННЯ

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv