Ви тут: ГоловнаПро факультет ► Напрями підготовки

Фізико-математичний факультет здійснює підготовку фахівців за напрямами:


 

Навчальні плани містять наступні переліки фахових дисциплін:

 

Математика

Математичний аналіз, аналітична, проективна та диференціальна геометрії, алгебра і теорія чисел, диференціальні рівняння, теорія імовірностей та матстатистика, інформаційні технології, програмування, комп'ютерна інженерія, економіка та фінанси підприємств, макро- та мікроекономіка, менеджмент та маркетинг, методика навчання інформатики, математики, економіки, вибрані питання сучасної математики, методи наукових досліджень

Фізика

Загальна та теоретична фізика, класична механіка, електродинаміка, квантова фізика, термодинаміка та статистична фізика, основи сучасної електроніки, електро- радіотехніка, астрономія, математичний аналіз, диференціальні рівняння, теорія імовірностей та матстатистика, інформаційні технології, комп'ютерне моделювання, програмування, методика навчання фізики, інформатики, математики, вибрані питання сучасної фізики, ІТ в фізиці, методи наукових досліджень

Інформатика

Інформаційно-комунікаційні технології, комп'ютерні мережі та інтернет, архітектура комп'ютера та конфігурування комп'ютерних систем, комп'ютерне моделювання, програмування, веб-дизайн, комп'ютерна графіка, математичний аналіз, алгебра і теорія чисел, аналітична та диференціальна геометрія, матпрограмування, чисельні методи, диференціальні рівняння, теорія імовірностей та матстатистика, методика навчання інформатики та математики

 

     Робочі програми відповідають вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітнім стандартам з відповідного напряму.
      Студенти мають можливість стажування в університетах країн ЄС та одержати диплом Європейського зразка.

На факультеті відкриті аспірантури з напрямів:

 

  • 014 Середня освіта (теорія і методика навчання фізики)
  • 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

      Тісні зв'язки з Інститутом прикладної фізики НАН України дають можливість продовжити наукові дослідження за кордоном.
      Одержання кваліфікації бакалавра і магістра на державному рівні підтримується гарантованим працевлаштуванням.

ОФІЦІЙНІ ПОСИЛАННЯ

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv