Ви тут: ГоловнаНавчанняПедагогічна практикаСпеціальність "Фізика" ► для 4-5 курсу

РОБОЧА ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
галузь знань 0402 – фізико-математичні науки
напрям підготовки 6.040203 Фізика*
спеціальність 7.04020301 Фізика*, Математика* спеціалізація Інформатика*
фізико-математичний факультет
кафедра фізики та методики навчання фізики


Завантажити програму педагогічної практики
у повному викладі

Згідно навчального плану педагогічна практика проводиться у формі виробничої практики з відривом від навчання на ІV курсі у 8 семестрі (7 тижнів) та на V курсі у 9 семестрі (9 тижнів). Практика проводиться переважно в загальноосвітніх школах, ліцеях, гімназіях (на IV курсі переважно у м. Суми, на V курсі – у м. Суми та у Сумській області). Проходження практики за межами м. Суми і області узгоджується з деканатом та відповідальними методистами на факультеті.

До педагогічної практики допускаються студенти, що не мають академічної заборгованості. У випадку об’єктивних обставин, підтверджених документально, педагогічна практика може бути продовжена або перенесена.

Мета і задачі педагогічної практики

Метою виробничої практики на 4 і 5 курсах є оволодіння такими уміннями:

 • Використовувати та поглиблювати знання з фізики, методики викладання фізики в середній загальноосвітній школі, педагогіки та психології в практичній діяльності.
 • Планувати та здійснювати навчально-виховний процес в середній загальноосвітній школі.
 • Планувати та здійснювати роботу по вивченню колективу класу та окремих учнів.
 • Планувати та здійснювати науково-дослідницьку роботу з питань навчально-виховного процесу в школі.

  Звітна документація та підведення підсумків практики

  Вся звітна документація студентом-практикантом оформлюється під час педагогічної практики.

  Звітну документацію з педагогічної практики необхідно здати:

  1. На кафедри педагогіки та психології методистам в останній тиждень практики, але не пізніше ніж за день до її закінчення. Оцінки методист психології в атестаційні листи студентам виставить всім одночасно в присутності відповідального методиста кафедри фізики.

  2. На кафедру фізики та математики відповідальним методистам - в перший день навчання в університеті після закінчення педагогічної практики.

  Звітна документація подається в папці з файлами, грамотно й охайно оформлена (зразок титульної сторінки - додаток 1).

  У випадку порушення практикантом терміну звітування або вимог до оформлення оцінка за педагогічну практику знижується.

  Відповідальному методисту кафедри математики необхідно здати:

  • зошит з планами-конспектами (додаток 6) у кількості обов'язково проведених уроків з математики, оцінені та підписані учителем одразу після проведення уроку (зошит на 12 аркушів);
  • конспекти одного-двох уроків з математики оцінені та підписані методистом з додаванням до них протоколів обговорень уроків, які відвідав методист;
  • розробка одного позакласного заходу з математики, оцінена вчителем математики (формату А4, все скріплене степлером, в одному файлі);

  Відповідальному методисту кафедри фізики необхідно здати:

  • індивідуальний план роботи студента-практиканта (додаток 2);
  • конспекти двох відкритих уроків з фізики, оцінені та підписані учителем та методистом; на вибір методиста додаються аналізи відкритих уроків учителя та методиста (додаток 4) або протокол обговорення відкритого уроку за додатком 3 (папір формату А4, все скріплене степлером, в одному файлі);
  • зошит з планами-конспектами (додаток 6) у кількості обов'язково проведених уроків з фізики, оцінені та підписані учителем одразу після проведення уроку (зошит на 18 аркушів в файлі);
  • розробка одного позакласного заходу з фізики, оцінена вчителем з фізики (формату А4, все скріплене степлером, в одному файлі);
  • характеристика (додаток 9);
  • для студентів V курсу аналізи двох (чотирьох) відвіданих відкритих уроків студентів-практикантів (додаток 5);
  • для студентів ІV курсу протоколи відвіданих уроків студентів з помітками власних думок (додаток 3, 2-й абзац);
  • атестаційний лист (додаток 8);
  • звіт студента-практиканта з педагогічної практики (додаток 7).

  При здачі звітної документації методистам кафедр додається щоденник з педагогічної практики, який після виставлення оцінки повертається.

  Результати складання заліку з педагогічної практики заносяться відповідальним методистом в атестаційні листи, залікові книжки студентів і екзаменаційну відомість.

  Студент, що не виконав програму практики, отримав незадовільну характеристику на базі практики або незадовільну оцінку, направляється на практику вдруге або відраховується з університету.

ОФІЦІЙНІ ПОСИЛАННЯ

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv