Кафедра бізнес-економіки та адміністрування
Сайт кафедри: https://sites.google.com/site/sspuecon/home


Завідувач – доктор економічних наук наук, професор О.Ю. Кудріна.

Кафедра нараховує в своєму складі 14 викладачів, з яких 3 доктори наук, 3 професори, 10 кандидатів наук, 7 доцентів, 3 старших викладача, 1 науковий співробітник

Місія кафедри: формування національної бізнес-еліти, що має креативний ресурс для створення і підтримання власного іміджу, розбудови сприятливого бізнес-середовища як в Україні, так і поза її межами

Кафедра пропонує спектр освітніх послуг відповідно до галузевих стандартів вищої освіти України як випускаюча кафедра в галузях знань:

 • 05 "Соціальні й поведінкові науки" за спеціальністю 051 "Економіка" (освітні рівні: "бакалавр", "магістр", "доктор філософії")
 • 07 "Управління та адміністрування" за спеціальністю 075 "Маркетинг" (освітній рівень "бакалавр")
 • 28 "Публічне управління та адміністрування" за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" (освітні рівні: "магістр","доктор філософії")

Сьогодні на кафедрі бізнес-економіки та адміністрування працюють::

 • доктор економічних наук, професор Кудріна О.Ю.,
 • доктор економічних наук, професор Божкова В.В.,
 • доктор наук з державного управління, доцент Линник С.О.,
 • кандидат наук з державного управління, доцент Мартиненко В.О.,
 • кандидат з державного управління, професор Пшенична Л.В.,
 • кандидат наук з державного управління, старший викладач Сумська В.В.,
 • кандидат економічних наук, доцент Омельяненко В.А.,
 • кандидат економічних наук, доцент Самодай В.П.,
 • кандидат економічних наук, доцент Грищенко О.Ф.,
 • кандидат економічних наук, доцент Мельник Ю.М.,
 • кандидат економічних наук, доцент Соколенко Л.Ф.,
 • кандидат економічних наук, старший викладач Есманов О.М.,
 • кандидат економічних наук, старший співробітник Нагорний Є.І.,
 • старший викладач Ковтун Г.І.

Професорсько-викладацький склад кафедри бізнес-економіки та адміністрування активно поєднує викладацьку роботу з науковою, що сприяє підвищенню рівня ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання з урахуванням сучасного стану і тенденцій розвитку економічної діяльності, впровадженню інноваційних форм навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців та покращенню методики викладання.

З 2017 р. по 2020 р. колектив кафедри працює над науково-дослідною темою №0117U004981 «Стратегічне управління соціально-економічними системами в умовах глобальних викликів» (науковий керівник теми - завідувач кафедри бізнес-економіки та адміністрування д.е.н., проф. Кудріна О.Ю.).

Також з 2017 р. по 2020 р. на кафедрі під керівництвом к.е.н. Омельяненка В.А. виконується держбюджетний проект «Інституційно-технологічне проектування інноваційних мереж для системного забезпечення національної безпеки України», який увійшов до топ-10 зі 123 проектів, що перемогли у конкурсі наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених Міністерства освіти і науки України у 2017 р. з-поміж 362 проектів з понад 100 ЗВО та наукових установ МОН.

ОФІЦІЙНІ ПОСИЛАННЯ

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv