Ви тут: ГоловнаПро факультетСтруктура ► Кафедра математики

Кафедра математики
Сайт кафедри: http://math.fizmatsspu.sumy.ua/

Завідувач – доктор педагогічних наук, професор О.С. Чашечникова.

Кафедра математики нараховує в своєму складі 12 викладачів, з яких 2 доктори наук, професори, 9 кандидатів наук, 6 доцентів. Кафедра забезпечує викладання всіх програмних розділів математики як на факультеті, так і в університеті.

Викладачами кафедри опубліковано десятки наукових статей та навчальних посібників у галузі теорії груп, функціонального аналізу, теорії рядів, диференціальних та інтегральних рівнянь, теорії ймовірностей, аналітичної та диференціальної геометрії, історії математики, методики навчання математики.

Сьогодні на кафедрі математики працюють: доктор фізико-математичних наук, професор Лиман Ф.М., доктор педагогічних наук, професор Чашечникова О.С., кандидати фізико-математичних наук Мартиненко О.В., Погребний В.Д., Одінцова О.О., Лукашова Т.Д., Хворостіна Ю.В., Друшляк М.Г., Страх О.П..кандидати педагогічних наук, доцент Розуменко А.О.Шишенко І.В., старший викладач Чкана Я.О.

ОФІЦІЙНІ ПОСИЛАННЯ

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv