АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ

Випуск 2 (2013)
А 43 Актуальні питання природничо-математичної освіти : / зб. наук. пр. № 2 / Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С.Макаренка. – Суми : ВВП «Мрія», 2013. – 238 с.


У збірнику представлені результати актуальних досліджень з методики навчання математики. Роботи присвячені спрямованості навчання дисциплін природничо-математичного циклу на розвиток інтелектуальних умінь та творчих здібностей учнів і студентів, актуальним питанням підвищення якості навчання дисциплін природничо-математичного циклу в школі та вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації, проблемам удосконалення підготовки вчителів предметів природничо-математичного циклу та оптимізації навчання дисциплін природничо-математичного циклу засобами інформаційних технологій.

=>>>> ЗАВАНТАЖИТИ
ОФІЦІЙНІ ПОСИЛАННЯ

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv