НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ
ЯК ШЛЯХ ФОРМУВАННЯ
ЇХ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

Том 2, 2013 р.
М 34 Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця» (НПК-2013), м. Суми, 5-6 грудня 2013 р. – Суми : ВВП «Мрія», 2013. - Т2. – 184 с.

До збірника увійшли тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця» (НПК-2013), яка відбулася 5-6 грудня 2013 року в м. Суми.
Матеріали конференції представлені за напрямками.
1. Дослідницька діяльність майбутніх математиків та фізиків.
2. Дослідницька діяльність майбутніх науковців у галузі економіки.
3. Компетентнісна самореалізація майбутнього вчителя основної школи.
4. Компетентнісна самореалізація майбутнього вчителя старшої школи.
5. Інформаційні технології як сучасний інструмент реалізації професійної діяльності майбутнього вчителя.
6. Психолого-педагогічні дослідження та ІКТ: стан, проблеми, перспективи.

=>>>> ЗАВАНТАЖИТИ
ОФІЦІЙНІ ПОСИЛАННЯ

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv