НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ
ЯК ШЛЯХ ФОРМУВАННЯ
ЇХ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

Том 1, 2013 р.
М 34 Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2013) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції,5-6 грудня 2013 р., м. Суми, – Суми : ВВП «Мрія», 2013. - 206 с.
ISBN 978-966-473-125-3


До збірника увійшли тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця» (НПК-2013), яка відбулася 5-6 грудня 2013 року в м. Суми.
Матеріали конференції представлені за напрямками.
1. Особливості організації наукової та навчальної діяльності майбутнього фахівця в умовах компетентнісного підходу.
2. Дослідницька діяльність майбутніх науковців як чинник формування їх професійних компетентностей.
3. Компетентнісна самореалізація сучасного вчителя.
4. Інформаційні технології як сучасний інструмент реалізації наукових досліджень та професійної діяльності.
5. Психолого-педагогічні дослідження та ІКТ: стан, проблеми, перспективи.

=>>>> ЗАВАНТАЖИТИ
ОФІЦІЙНІ ПОСИЛАННЯ

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv