СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ТА ТЕОРЕТИЧНОЇ ФІЗИКИ

2012 р.
М 34 Сучасні проблеми експериментальної та теоретичної фізики // Матеріали І Міжрегіональної науково-практичної конференції молодих учених, м. Суми, 19-20 квітня 2012 р. / За ред. О.М. Завражної, О.А.Лебедя – Суми: СумДПУ імА.С.Макаренка, 2012. – 80 с.

У збірнику подані матеріали І Міжрегіональної науково-практичної конференції молодих учених «Сучасні проблеми експериментальної та теоретичної фізики». У тезах і статтях представлено результати теоретичних і експериментальних досліджень.
Для наукових співробітників, викладачів навчальних закладів освіти, аспірантів та студентів.

=>>>> ЗАВАНТАЖИТИ
ОФІЦІЙНІ ПОСИЛАННЯ

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv