НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ
ЯК ШЛЯХ ФОРМУВАННЯ
ЇХ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

2012 р.
М 34 Матеріали ІІІ міжвузівської науково-практичної конференції «Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця» (НПК-2012), м. Суми, 5-6 грудня 2012 р. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2012. – 292 с.

До збірника увійшли тези доповідей учасників ІІІ міжвузівської науково-практичної конференції «Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця» (НПК-2012), яка відбулася 5-6 грудня 2012 року в м. Суми.
Матеріали конференції представлені за чотирма напрямками:
1. Компетентнісний підхід у сучасній: досвід та перспективи.
2. Дослідницька діяльність майбутніх науковців як чинник формування їх професійних компетентностей.
3. Наукова діяльність як чинник формування професійних компетентностей майбутнього вчителя.
4. Використання інформаційних технологій в професійній діяльності вчителя

=>>>> ЗАВАНТАЖИТИ
ОФІЦІЙНІ ПОСИЛАННЯ

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv