НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ
ЯК ШЛЯХ ФОРМУВАННЯ
ЇХ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

2011 р.
М 34 Матеріали ІІ міжвузівської науково-практичної конференції «Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця» (НПК-2011), м. Суми, 1-2 грудня 2011 р. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2011. – 208 с.

До збірника увійшли тези доповідей учасників міжвузівської науково-практичної конференції «Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця» (НПК-2011), що відбулася 1-2 грудня 2011 року в м. Суми.
Матеріали конференції розподілено за чотирма напрямками:
1. Компетентнісний підхід у сучасній: досвід та перспективи.
2. Дослідницька діяльність майбутніх науковців як чинник формування їх професійних компетентностей.
3. Наукова діяльність як чинник формування професійних компетентностей майбутніх вчителів математики.
4. Реалізація компетентнісного підходу в навчанні інформаційних технологій

=>>>> ЗАВАНТАЖИТИ
ОФІЦІЙНІ ПОСИЛАННЯ

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv