НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ
ЯК ШЛЯХ ФОРМУВАННЯ
ЇХ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

2010 р.
М 34 Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції «Наукова діяльність студентів як шлях формування їх професійних компетентностей» (НПК-2010), м. Суми, 9 грудня 2010 р. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2010. – 186 с.

До збірника увійшли тези доповідей учасників міжвузівської науково-практичної конференції «Наукова діяльність студентів як шлях формування їх професійних компетентностей» (НПК-2010), що відбулася 9 грудня 2010 року в м. Суми.
Матеріали конференції розподілено за чотирма напрямками:
1. Компетентнісний підхід у сучасній освіті та наукова діяльність студентів: досвід та перспективи.
2. Наукова діяльність як чинник формування професійних компетентностей майбутніх вчителів математики.
3. Наукова діяльність як чинник формування професійних компетентностей майбутніх вчителів фізики.
4. Наукова діяльність як чинник формування професійних компетентностей майбутніх вчителів інформатики

=>>>> ЗАВАНТАЖИТИ
ОФІЦІЙНІ ПОСИЛАННЯ

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv