ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА

ВИПУСК 2 (4)
Ф45 Фізико-математична освіта: Зб. наукових праць. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2012. – № 2 (4). – 54 с.

До збірника увійшли матеріали доповідей викладачів кафедри інформатики фізико-математичного факультету Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка і вчителів інформатики Сумської області, які обговорювалися на науково-методичному семінарі «Навчання інформатики: професійне зростання та творчий пошук» у червні 2012 року.
Статті презентують досвід навчання інформатики у Сумському регіоні та впровадження інформаційних технологій в навчальний процес.

=>>>> ЗАВАНТАЖИТИ
ОФІЦІЙНІ ПОСИЛАННЯ

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv