ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА

ВИПУСК 1 (3)
Ф45 Фізико-математична освіта: Зб. наукових праць. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2012. – № 1 (3). – 88 с.

До збірника увійшли матеріали доповідей викладачів та магістрантів фізико-математичного факультету Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, які доповідалися на звітній науково-методичній конференції у березні 2012 року.
Статті присвячені науковим та методичним засадам фізико-математичної освіти та використанню інформаційних технологій у навчальному процесі.


=>>>> ЗАВАНТАЖИТИ
ОФІЦІЙНІ ПОСИЛАННЯ

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv