СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ, ТЕОРЕТИЧНОЇ ФІЗИКИ
ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

2015 р.
М 34 Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, м. Суми, 15-16 квітня 2015 р. / за ред. О.М. Завражної – Суми: СумДПУ, 2015. – 118 с.

У збірнику подані матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Сучасні проблеми експериментальної, теоретичної фізики та методики навчання фізики». У тезах і статтях представлено результати теоретичних і експериментальних досліджень.
Для наукових співробітників, викладачів навчальних закладів освіти, аспірантів та студентів.
Матеріали подаються в авторській редакції.

=>>>> ЗАВАНТАЖИТИ
ОФІЦІЙНІ ПОСИЛАННЯ

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv