СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ТА ТЕОРЕТИЧНОЇ ФІЗИКИ

2014 р.
М 34 Сучасні проблеми експериментальної та теоретичної фізики : матеріали ІІІ Міжрегіональної науково-практичної конференції молодих учених, м. Суми, 16-17 квітня 2014 р. / за ред. О.М. Завражної – Суми: СумДПУ, 2014. – 49 с.

У збірнику подані матеріали ІІІ Міжрегіональної науково-практичної конференції молодих учених «Сучасні проблеми експериментальної та теоретичної фізики». У тезах і статтях представлено результати теоретичних і експериментальних досліджень.
Для наукових співробітників, викладачів навчальних закладів освіти, аспірантів та студентів.
Матеріали подаються в авторській редакції.

=>>>> ЗАВАНТАЖИТИ
ОФІЦІЙНІ ПОСИЛАННЯ

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv