ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА

ВИПУСК 1 (7)
Ф45 Фізико-математична освіта: Зб. наукових праць. – Суми : Вид-во фізико-математичного факультету СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – №1 (7). – 146 с.

До збірника увійшли наукові та методичні результати кваліфікаційних досліджень студентів 5-6 курсів фізико-математичного факультету Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, які були представлені на звітній науковій конференції у квітні 2015 року.
Матеріали подаються в авторській редакції з позитивною рецензією наукового керівника.

=>>>> ЗАВАНТАЖИТИ
ОФІЦІЙНІ ПОСИЛАННЯ

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv