АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ

Випуск 3 (2014)
А 43 Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / [ред. кол.: О. В. Михайличенко, Г. Ю. Ніколаї, А. А. Сбруєва, О. С. Чашечникова, А.І . Кудренко та ін.]. – Суми : ВВП «Мрія», 2014. – № 3. – 216 с.


У збірнику представлені результати актуальних досліджень, присвячених спрямованості навчання дисциплін природничо-математичного циклу на розвиток інтелектуальних умінь та творчих здібностей учнів і студентів.

=>>>> ЗАВАНТАЖИТИ
ОФІЦІЙНІ ПОСИЛАННЯ

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv