Ви тут: ГоловнаНаукаНаукові школи факультету ► Наукова школа професора Лимана Ф.М.

НАУКОВА ШКОЛА
кандидата фізико-математичних наук, професора
ЛОБОДИ ВАЛЕРІЯ БОРИСОВИЧА


НАПРЯМ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: Вивчення структури та електрофізичних властивостей тонких нанокристалічних плівок.

Головним здобутком наукової школи є: Створення сучасних технологій одержання тонких плівок сплавів та багатошарових плівок з гігантським магнітоопором.

Керівник наукової школи є автором та співавтором більш ніж 100 наукових робіт.

Наукова школа досліджує проблеми:

  • сучасні технології одержання багатошарових плівкових об'єктів з гігантським магнітоопором;
  • методи вимірювання електрофізичних властивостей, хімічного складу та структури тонких металевих плівок;
  • теоретичні моделі електронного транспорту в полікристалічних мультишарових магнітних плівках в умовах спін-залежного розсіювання електронів провідності.

Дослідження проводяться на сучасній експериментальній базі і з методичної та технологічної точок зору знаходяться у руслі світових традицій і досягнень.

Результати та подальші перспективи роботи наукової школи: За останні роки були успішно захищенні чотири кандидатські дисертації з фізики твердого тіла (01.04.07):

  • "Структура електро- та магніторезестивні властивості тонких плівок мідно-нікелевих сплавів" (Хурсенко С. М.);
  • "Структура, електропровідність та магніторезестивні властивості нанокристалічних плівкових систем на основі Co, FeNi, Cu таAg" (Шкурдода Ю.О.);
  • "Електрофізичні властивості тонких плівок сплавів на основі Fe, Co, Ni" (Кравченко В. О.);
  • "Структура електро- та магніторезестивні властивості багатошарових плівкових структур на основі феромагнітних металів" (Коломієць В.М.).

Готується до захисту кандидатська дисертація: "Дослідження спін залежного розсіювання електронів у модифікованих наногетероструктурах в умовах взаємної дифузії та фазоутворення" (Кулик С. Г.)

ОФІЦІЙНІ ПОСИЛАННЯ

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv