Ви тут: ГоловнаПро факультетСтруктура ► Кафедра математики

Кафедра математики
Сайт кафедри: http://math.fizmatsspu.sumy.ua/

Завідувач – Заслужений працівник освіти України, доктор фізико-математичних наук, професор Ф.М. Лиман.

Кафедра математики нараховує в своєму складі 14 викладачів, з яких 2 доктори наук, професори, 8 кандидатів наук, доцентів. Кафедра забезпечує викладання всіх програмних розділів математики як на факультеті, так і в університеті.

Викладачами кафедри опубліковано десятки наукових статей та навчальних посібників у галузі теорії груп, функціонального аналізу, теорії рядів, диференціальних та інтегральних рівнянь, теорії ймовірностей, аналітичної та диференціальної геометрії, історії математики, методики навчання математики.

Сьогодні на кафедрі математики працюють: доктор фізико-математичних наук, професор Лиман Ф.М., доктор педагогічних наук, професор Чашечникова О.С., кандидати фізико-математичних наук, доценти Власенко В.Ф., Мартиненко О.В., Петренко С.В., Погребний В.Д., Одінцова О.О., Лукашова Т.Д., кандидат педагогічних наук, доцент Розуменко А.О., кандидат фізико-математичних наук Друшляк М.Г., старший викладач Чкана Я.О., викладачі Шишенко І.В., Хворостіна Ю.В., Страх О.П..

ОФІЦІЙНІ ПОСИЛАННЯ

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv