Кафедра бізнес-економіки та адміністрування
Сайт кафедри: https://sites.google.com/site/sspuecon/home


Завідувач – доктор економічних наук наук, професор О.Ю. Кудріна.

Кафедра нараховує в своєму складі 6 викладачів, з яких 1 доктор наук, професор, 4 кандидатів наук, 3 доценти, 2 старших викладача. 

Місія кафедри: формування національної бізнес-еліти, що має креативний ресурс для створення і підтримання власного іміджу, розбудови сприятливого бізнес-середовища як в Україні, так і поза її межами. 

Кафедра пропонує спектр освітніх послуг відповідно до галузевих стандартів вищої освіти України як випускаюча кафедра в галузі знань 05 "Соціальні й поведінкові науки" 

спеціальності освітнього рівня "бакалавр" та "магістр" 051 "Економіка"

 

Кафедра бізнес-економіки та адміністрування Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка готує фахівців, здатних швидко адаптуватися до стрімких змін у суспільстві в умовах глобальних викликів; спеціалістів, компетентних у розв’язанні найскладніших проблем з різних сфер функціонування соціально-економічної системи країни, зокрема: 

-       дослідження особливостей і механізмів функціонування ринку, вимірювання і прогнозування попиту та пропозицій, тенденцій іх розвитку, виявлення потреб споживачів, їхніх мотивацій; 

-       розроблення конкурентоспроможної стратегії розвитку підприємств на основі розуміння логіки бізнесу; 

-       обґрунтування та прийняття стратегічних рішень у сфері управління ресурсами та економіки бізнесу; 

-       застосування основ антикризового та ризик-менеджменту у практиці господарювання; 

-       економічне обґрунтування та організація рекламних заходів, презентацій, акцій, виставок та ярмарок тощо; 

-       ефективна реалізація облікової й контрольно-фінансової діяльності;

-       практичне застосування теоретичних та експериментальних досліджень у сфері фінансово-економічних процесів; 

-       використання у практичній діяльності отриманих знань щодо системи оподаткування, страхування, безпосереднього керівництва підприємством, його матеріально-технічним забезпеченням; 

-       здійснення ґрунтовного аналізу зовнішньоекономічної діяльності в сучасних умовах інтеграції України у світовий економічний простір. 

Сьогодні на кафедрі бізнес-економіки та адміністрування працюють: доктор економічних наук, професор Кудріна О.Ю., кандидати економічних наук Самодай В.П., Лощина Л.В., Омельяненко В.А., Есманов О.М., старший викладач Ковтун Г.І.

ОФІЦІЙНІ ПОСИЛАННЯ

president  komitet  sumyoda  monua  zno-kharkiv